titel:kosten
foto:pen

Wij kiezen voor eerlijkheid en openheid. Wij werken daarom zoveel mogelijk op basis van urendeclaratie, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Vooraf wordt met u afgestemd hoeveel tijd het opstellen van een financieel plan in uw situatie kost. De totale kosten hangen af van de complexiteit van uw financiële positie en voor welke formule u kiest.