titel:leven in balans
foto:chilled new starts

Leven in Balans is de formule voor het in beeld brengen van de financiële en fiscale gevolgen van  gebeurtenissen in het  leven waar u eigenlijk liever niet aan wilt denken. Toch is het verstandig om er af en toe bij stil te staan. Gebeurtenissen als werkloos worden, arbeidsongeschiktheid, overlijden, maar  ook de studie  van de kinderen  hebben namelijk behoorlijke financiële gevolgen.

Bent u in loondienst, dan heeft uw werkgever ongetwijfeld iets geregeld. Maar hoe? Wordt u werkloos of arbeidsongeschikt, wat betekent een lager inkomen dan voor uw huidige woonsituatie? Heeft uw werkgever een sociaal  plan. Wat heeft dit voor  consequenties voor u?  Komt u (of een van u beiden) te overlijden, kan de achterblijvende partner met kinderen dan ook blijven wonen?

Door de formule ‘Leven in Balans’ brengen wij de genoemde situaties volledig voor u in beeld. Bovendien geven wij aan hoe u de juiste voorzieningen kunt treffen. Als u namelijk tijdig begint met voorzieningen treffen, blijft uw leven beter financieel in balans, om uw leven te leven zoals u wilt.