titel:deskundigheid
foto:shaking-hands

Uw persoonlijk adviseur André Onnink is aangesloten bij de Federatie Financiële Planners (www.ffp.nl). Deze stichting ziet er op toe dat de kwaliteit van gecertificeerd financieel planners gewaarborgd is. Alleen financieel planners, die voldoen aan de eisen met betrekking tot specifieke kennis en vaardigheden en die zich houden aan een specifieke gedragscode, mogen het FFP-keurmerk voeren.

De vakinhoudelijke kennis wordt getoetst bij toelating en wordt jaarlijks bijgehouden door permanente scholing. Kortom uw adviseur staat voor kwaliteit, integriteit en deskundigheid en beschikt bovendien over vele jaren praktijkervaring.